Dini Düğün Önemi

Önemi hakkında ayetler ve hadislerle sizi bilgilendirmek istedik.

 “Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl” 

( Furkan 15/ 74)

 Duası ve Allah’ın emri, peygamberin kavliyle bir kıza talip olunması ; biz İslamı din olarak kabul ettik, Rabbimiz ne derse o şekilde davranmayı kendimize şiar edindik, kim ne derse desin bizim için Rabbimiz’in rızası önemli demek olduğunu dile getirmektir.

Temeli sağlam atılmayan binaların yıkılması ne kadar kolaysa,  dine ve fıtrata uygun olmayan evliliklerin yıkılması da o kadar kolaydır. Hayırla başlayan her iş hayırla devam eder, şerle başlayan her iş düzeltmedikçe  şerle devam eder. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmişse diğerleri de yanlış devam edecektir.

 

Dini Düğün Önemi

 

“Sizden bekar olanları evlendirin”

(Nur 24/32)

Cenab-ı Hak emri ile bizlere bir görev yüklemiş ve bunun yapılması içinde teşvikte bulunmuştur. Dünyanın küreselleştiği, bir köy hükmünde olduğu, birbirlerine yakın ama tanımadıkları bir ortamda gençler evlenememektedir.

 

“Kim iyi işte aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir.”

(Nisa 4/85)

 

Müslüman bir ailenin oluşması, Müslüman bir toplumun oluşmasına vesiledir. Bundan dolayı; Müslüman gençleri tespit etmek, bunları tanıştırmak, evlenmelerine yardımcı olmak, nikahı kolaylaştırmak, maddi yardımda bulunmak, aralarında çıkabilecek anlaşmazlıklarda Kur’an ve sünnete müracaat etmelerini sağlamak gayretinde olmak şüphesiz iyilikte çığır açmak olacaktır.

 

Dini Düğün Önemi

 

 

Düğünün amacı evililiği halka duyurmaktır. NitekimPeygamber Efendimiz ;

“Evliliğin alameti nikahın ilan edilmesidir.”

(Nesai, Nikah, 72)

buyurmuştur.

 

Resulullah  Efendimiz;

“ Evlenmenin en hayırlısı, en kolay ve külfetsiz olandır.”
( Ebu Davud Nikah:32 ,İbn Mâce, Sünen,Nikâh, 25 )

buyururken bize bir yol haritası çizmiştir.

 

Dini Düğün Önemi

 

 

“Nikahı ilan edin, onu mescitlerde yapın, üzerine de def vurun.” (Tirmizî, Sünen, Nikâh, 6)

 

“Bu evlenme işini (halka) duyurunuz ve bunun için def çalınız.” ( İbn Mâce, Sünen, Nikâh, 20)

 

“Nikahta haramla helali ayıran fark, def ve sestir.”(Tirmizî, Sünen, Nikâh, 6, Nesaî, Sünen, Nikâh, 72, İbn Mâce, Sünen, Nikâh, 20)

 

İslam da evliliğin meşruiyet kazanması iki şahit ve nikah aktinin yanında özel bir merasim olmamakla beraber  gayri meşru birleşmelerden ayırma gereği hukuki birleşmeyi herkese duyurmak ve nikahta helal ve haram arasındaki işaretin def ve ses (müzik) olduğu da hadislerde belirtilmiştir.

 

“Nikahı açıkça yapınız, Ve bu esnada def çalınız.“ ( İbn Mâce, Sünen, Nikâh, 20;Tirmizî, Sünen, Nikâh, 6)

 

Dini düğün organizasyonu paketlerimizi görmek için tıklayınız.

 

Hatıra Organizasyon®